آشنایی با خبرنگاری

تعداد آزمون‌ها 1 آزمون
تعداد فصل‌ها 1 فصل
مدت دوره 32 دقیقه
تعداد جلسات 3 جلسه
تعداد فراگیر 28587 نفر
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید