آشنایی با کارآفرینی

تعداد آزمون‌ها 1 آزمون
تعداد فصل‌ها 1 فصل
مدت دوره 75 دقیقه
تعداد جلسات 6 جلسه
تعداد فراگیر 33311 نفر
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید