آموزش سفیران اجتماعی - فهما 1400

تعداد آزمون ها 1 آزمون
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 81 دقیقه
تعداد جلسات 7 جلسه
تعداد فراگیر 15670 نفر
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید