آموزش فن آوری و سامانه - فهما 1400

تعداد آزمون ها 1 آزمون
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 54 دقیقه
تعداد جلسات 5 جلسه
تعداد فراگیر 20340 نفر
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید