آموزش کارآفرینی - فهما 1400

تعداد آزمون ها 1 آزمون
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 78 دقیقه
تعداد جلسات 5 جلسه
تعداد فراگیر 18864 نفر
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید